Działania

Fundacja Jump działa od 2013 roku na polu aktywizacji zawodowej osób najbardziej oddalonych od rynku pracy oraz promocji sektora ekonomii społecznej. W szczególności realizuje swoją misję poprzez:

  1. Działalność edukacyjną w obszarze ekonomii społecznej poprzez organizację warsztatów, seminariów i grup roboczych,
  2. Wspieranie istniejących podmiotów ekonomii społecznej poprzez doradztwo i mentoring,
  3. Rozwój nowych inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej, w tym zawiązywania partnerstw sektorowych (PES), wielosektorych (PES-biznes-administracja publiczna) i sieci branżowych.
  4. Organizację wizyt studyjnych w obszarze ekonomii społecznej i upowszechniania wiedzy o spółdzielniach socjalnych i dobrych praktykach poprzez tworzenie “narzędziowników” i publikacji branżowych.

Wspólnie ze Spółdzielnią Socjalną PANATO zainicjowaliśmy w 2017 roku powstanie ogólnopolskiej sieci podmiotów ekonomii społecznej zatrudniających m.in. osoby z niepełnosprawnościami, w skład której wchodzą: Spółdzielnia PANATO, Fundacja Jump, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej, Zakład Aktywności Zawodowej, Przedsiębiorstwo Społeczne TPD Oddział Miejski w Wieruszowie, Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej, Manufaktura Dobrych Usług sp. non profit. Głównym przedsięwzięciem partnerstwa jest produkcja toreb i plecaków marki PANATO Bag na rynek krajowy i zagraniczny.

Projekty

2014 – „Zrób dobry biznES” (finansowany ze środków gminy Wrocław)

2015 – „Młody przedsiębiorca społeczny” (finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Pozarządowych)

2016-2018 – wsparcie merytoryczne w tworzeniu sieci współpracy PES „PANATO Bag” (wolontariat pracowniczy)

2014-2018 – Organizacja wizyt studyjnych, m.in dla:

Fundacja Przedsiębiorczości, Żary

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Warszawa

Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wałbrzych

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Wałbrzych

Stowarzyszenie Tratwa, Wrocław

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

ROPS, Białystok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Częstochowa

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Cristal Travelnet Sp. z o.o.

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr

ROPS, Szczecin

Uniwersytet Wrocławski